Informace o nás

 

Iva Kateřina Petrovicová - Herečka, spoluautorka inscenací.

 

Narodila se v roce 1979 v Brně. K divadlu přičichla již v mateřské škole, kde hrála lišku v divadelním představeni Zvířátka a Petrovští. V pozdějších letech vystudovala VOS Uměni ve Zlíně obor hudebně - dramatický, kde absolvovala v klubovém představeni v roli tety v inscenaci Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka pod vedením P. Majkuse. Rok cestovala po Evropě a poté začala studovat Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kterou úspěšně absolvovala s autorskou inscenací pro děti Proč, když píská každý svišť, nepíská svišť Pišť?.

 

Kateřina Vaňková - Herečka, houslistka, spoluautorka inscenací.

 

Absolventka brněnské konzervatoře - obor housle a divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Věnuje se tvorbě a interpretaci hudebního a pohybového divadla.

Historie projektu

Jsme divadelní skupina kača a kača, která funguje od roku 2006. Začaly jsme společně vytvářet inscenace a hrát v období studií na Janáčkově akademii. Posledních pět let je naše činnost však značně omezená (z důvodu mateřských) a proto bychom se rády od září 2013 opětovně k činnosti vrátily. Od února 2013 se aktivně připravujeme na novou sezónu, věnujeme se přípravě nových programů, obnovování kontaktů s klienty, tvorbě webových stránek a celkovému chodu společnosti.